Enqueteresultaten

 

Bij alles wat we als club organiseren is het belangrijk dat we ons doel in de gaten houden. In de statuten staat het volgende: De Mini Seven Club Nederland heeft ten doel het bevorderen van het contact op automobilistisch gebied in de ruimste zin des woords. 

Sinds het ontstaan van onze club in 1962 is er veel veranderd, er zijn activiteiten bijgekomen en afgevallen, we groeiden van een paar leden naar bijna 2000 leden in 2014 en ondertussen zijn er weer nieuwe types Mini’s op de markt. 

Gelukkig doen er veel mensen mee aan de diverse activiteiten die we organiseren en hebben we een mooi aantal vrijwilligers. Die vrijwilligers doen, de naam zegt het al, alle activiteiten in hun vrije tijd en krijgen daar geen geldelijke vergoeding voor. Omdat ze alles in hun eigen tijd moeten doen willen ze zich graag alleen bezig houden met die dingen die de leden echt leuk vinden, maar wat is dat dan? En wat vindt men van de activiteiten die we nu organiseren? Om hierachter te komen hebben we in het najaar van 2014 een enquête gehouden. Deze stond op onze website en iedereen die iets te maken had met onze club, lid of geen lid, kon zijn mening geven. 

In dit verslag lees je de uitkomsten van deze enquête en onze plannen voor de toekomst. Heb je hier nog vragen over? Neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Namens het bestuur van de Mini Seven Club Nederland bedanken we alle respondenten hartelijk voor hun tijd en openheid!

wordcloud enquete