Algemene Uitleg Rittenreglement

Deze pagina is onderdeel van het gedeelte Rittenuitleg.

De uitgangspositie voor een puzzelrit van onze club is altijd gezelligheid. Hier moeten we met schaamrood op onze kaken erkennen, dat ook onze Mini's in het verleden soms wat aan de kleine kant waren om al het verbale geweld binnen de carrosserie te houden. Uiteindelijk moeten we ook erkennen, dat het vooral misverstanden waren door niet goed het reglement te lezen of domweg het type rit niet te snappen.

Het moeilijkheidsniveau van de puzzelritten van de Mini Seven Club Nederland (MSCN) ligt over het algemeen aan de lage kant. Dit is in overeenstemming met de voorgaande uitspraak, dat we het vooral gezellig willen houden. Maar het lage niveau slaat ook op het hebben van een eigen reglement. De puzzelritten van de "echte" autoclubs worden volgens de algemene reglementen van de Nederlandse Rittensport Federatie verreden en die gaan een heel stuk verder dan wij binnen de MSCN gebruiken. Dit soort ritten gaan dan ook niet om gezelligheid, maar om sportiviteit, rivaliteit en klassement. Winnen is daar de drijfveer.

##Reglement## Het woord "reglement" is al een paar keer gevallen. Voor iedere rit, of het nu een toertocht is of een puzzelrit, is een reglement nodig. Zonder zo'n reglement kan er geen gezamenlijke rit verreden worden. Iedere deelnemer behoort dan ook over dezelfde informatie te beschikken. En neem van ons aan; het begrijpen van een reglement is al de halve rit binnen hebben. Boute uitspraak? Praat eens met de winnaars van een van de puzzelritten en ontdek waar je zelf in de fout bent gegaan en de winnaar volgens het reglement juist gehandeld heeft.

Zoals eerder opgemerkt, gebruiken wij vereenvoudigde reglementen. Ten eerste om het gezellig te houden en ten tweede om "eigen" instinkers in te bouwen. Dat laatste heeft een negatieve klank en wordt soms na afloop ook zo gevoeld. Bedenk dan dat de uitzetter in een puzzelritt elementen moet inbouwen, die uiteindelijk tot een klassement gaan leiden. Allemaal op de eerste plaats eindigen is immers ook niet echt leuk.

##Opbouw reglement## Een reglement is, voor de Mini Seven Club Nederland, in principe uit drie hoofddelen opgebouwd. Twee daarvan zijn informatief. Het derde is eigenlijk waar het allemaal om gaat.

Het informatieve deel van een reglement omvat de gegevens over de locatie waar gestart wordt, het tijdstip van starten, de lengte van de rit of de tijd die u voor de rit krijgt. Hier zitten geen vallen of anderszins onregelmatigheden in.

Daarnaast is er een stukje tekst dat meldt dat u volgens de geldende verkeersregels moet rijden, het formulier eenduidig en zonder knoeien in dient te vullen op straffe van foutpunten en dat u beslist geen potlood mag gebruiken. Ook hier geen gemene zaken, noch valkuilen voor de rit.

Het belangrijkste gedeelte vraagt echter wel uw geconcentreerde aandacht. In dit stuk zult u de valkuilen aantreffen die in het reglement verwerkt zijn. Het begint met een (korte) uitleg van het systeem voor de betreffende rit. Vervolgens worden de bijzonderheden, die u tijdens de rit kan verwachten, nader toegelicht of omschreven. Ook eventuele obstakels, niet geldende wegen en afwijkingen komen hier aan bod. En tot slot eindigt het stukje met de omschrijving, hoe u het wegdstrijdformulier dient in te vullen. Dat laatste kan per ritsoort behoorlijk verschillen.

##Voorbeelden van valkuilen## De manier van omschrijven of een niet opvallende mededeling kunnen u op een verkeerd spoor zetten. Bijvoorbeeld: Noteer de letters op de oranje bordjes, die rechts van de bereden route staan.

Gebaseerd op deze zin kan de uitzetter al diverse "instinkers" in de rit inbouwen:

  • Hij zet een bordje neer dat rood is in plaats van oranje. U noteert de letter op dat bordje natuurlijk niet, want het is niet oranje;
  • Hij zet een bordje neer met een cijfer erop. Ook deze noteert u niet, want u noteert alleen letters;
  • Hij zet een bordje aan de linkerkant van de weg, of rechts, maar aan de overkant van een sloot. Beide noteert u niet, want ze staan niet rechts van de bereden route.

Om maar eens wat aan te geven. Als u nu denkt, dat dit logisch is, dan kunnen we u verzekeren, dit zijn de populairste instinkers, en niet omdat er nooit iemand intrapt.

In een andere type rit kan bijvoorbeeld staan: Aanwijzingen in nummervolgorde opvolgen. Ja natuurlijk, zult u zeggen, en er misschien gewoon overheen lezen. De juiste volgorde is opdracht twee uitvoeren, nadat eerst aan opdracht een is voldaan, vervolgens opdracht drie, als opdracht twee uitgevoerd is. Maar dan ontbreekt opdracht vier! Ga er vanuit dat deze opdracht niet vergeten is. U kunt deze opdracht niet uitvoeren en dat betekent dat u de weg blijft vervolgen, want een opdracht in een puzzelrit betekent een wijziging in rijrichting. U rijdt daarom door en zal dan naar alle waarschijnlijkheid een zogenaamde "opvanger" tegen komen (ook daar zal het reglement dan in voorzien). Zo'n opvangbordje is normaal gesproken een variant op de routecontrolebordjes; er staat een letter op, die u noteert - zodat de organisatie weet dat u er niet ingestonken bent - en een correctie op de route, meestal in codering in verband met de beperkte ruimte op zo'n bordje. Bijvoorbeeld: HK (hier keren), DM 6 (doorgaan met punt 6). (Geen nood, deze afkortingen zijn nu juist dingen die in het reglement zijn vastgelegd, dus u hoeft ze nu niet uit uw hoofd te leren). Opdracht 5 is voor u vervallen, maar was nodig om diegenen, die deze instinker niet in de gaten hadden, ook op de route te houden. Maar zij hebben de letter van het opvangbordje niet, en u wel!

Is dit nu gemeen van een uitzetter, om u er zo in te laten lopen? Absoluut. Maar, we zeiden het al eerder; doet hij/zij dit niet en rijdt iedereen de rit op zijn slofjes foutloos uit, dan moet de club per puzzelrit gemiddeld een kleine 80 tot 100 bekers kopen, want dan eindigen we allemaal op het hoogste schavot. Het mag duidelijk zijn dat niemand dat leuk vindt. De uitzetters hebben er lol aan om te proberen u op een verkeerd spoor te brengen. Het is aan u om hun "kromme gedachtengang" te doorgronden en te verslaan.

Tenslotte gaat het hier om puzzelritten. Misschien ten overvloede, maar dit alles geldt uiteraard niet voor toertochten, die vergezeld gaan van aanwijzingen die gemaakt zijn voor de duidelijkheid.

##Conclusie## Neem de tijd om het reglement te lezen en onderstreep of markeer de volgens u mogelijke instinkers. Lees ook eens ons informatieboekje over de diverse reglementen op www.minisevenclub.nl//sites/default/files/info/uitleg_ritsystemen_mini_seven_club_nederland.pdf
Hou het reglement tijdens de rit erbij en lees het eventueel nog eens door als u onderweg begint te twijfelen.

##Meer informatie## Alle leden van de Mini Seven Club Nederland doen automatisch mee in ons Clubkampioenschap. Op de pagina Puntentelling Kampioenschappen wordt uitgelegd hoe de jaarlijkse uitslag berekend wordt.

Naast puzzelritten zijn er voor de liefhebbers nog meer wedstrijden binnen onze club waar je aan mee kunt doen. Nieuwsgierig welke? Kijk dan op de pagina [Wedstrijden en prijzen binnen de Mini Seven Club Nederland](http:// www.minisevenclub.nl/wiki/wedstrijden-en-prijzen-binnen-de-mini-seven-club-nederland).