Auteur
Booij, Jeroen
Uitgever
Veloce (March 15, 2009)
128 p. 10 x 10 x 0.6 inch Dit is het eerste boek dat zich helemaal richt op auto's afgeleid van de Mini classic. Klein GT's, sportwagens, roadsters en vrije tijds auto's: Mini-derivaten veroorzaakten opschudding in de specialistische autohandel in de jaren zestig, maar zelfs daarna waren het blijvertjes. De jaren zeventig, tachtig en negentig zagen nieuwe variaties op de auto die maar niet wilde sterven - sommige briljant, sommige gek, maar altijd buitengewoon en kleurrijk. Van de bekende Mini Marcos en Unipower GT die zelfs in Le Mans hebben geraced, tot de zeer obscure, maar minstens zo opwindende Coldwell GT of Sarcon Scarab, zijn bijna 60 wagens grondig uitgeplozen, beschreven en gefotografeerd. Veel van de mensen die vanaf het begin betrokken waren bij het ontwerpen en bouwen van deze wagens zijn geinterviewd, en sommige wagens, waarvan werd gedacht dat ze al lang niet meer bestonden, werden terugevonden tijdens de naspeuringen voor dit boek. Andere werden niet gevonden, maar komen toch voor in het boek omdat oud materiaal gevonden werd. Van de meer dan 450 foto's in dit boek, zijn de meeste nooit eerder in druk gepubliceerd. Net zoals er enthousiasme nodig is om de beschreven auto's te bouwen, is dit boek geschreven met echte passie. (Vertaald door Theo van den Bogaard van onderstaand) Amazon's product description: This is the first book to focus solely on the cars derived from the classic Mini. Small GTs, sports cars, roadsters and fun cars: Mini-derivatives made the specialist motoring market roar in the sixties, but after that they didn’t fade away. The seventies, eighties, and nineties saw new variants on the car that simply wouldn’t die – some genius, some crazy, but always out of the ordinary and colorful. From the well known Mini Marcos and Unipower GT that even raced at Le Mans, to the very obscure but at least as exciting Coldwell GT or Sarcon Scarab, almost 60 cars are thoroughly researched, described and photographed. Many of the people originally involved with designing and building them were interviewed, and some cars that were thought to be long gone were found during the researching of this book. Others weren’t, but nevertheless made it in as old material came to light. Of the over 450+ pictures in this book, most have never been seen in print before. Just like the enthusiasm needed to build the cars described, this book has been written with a true passion.