Let bij het bewerken van de Wiki op de volgende punten.

Back to top

Maak gebruik van de voorbeeldweergave

Naast de knop opslaan onderaan het bewerkingsscherm staat ook de knop \"Voorbeeldweergave\". Maak er gebruik van alvorens je een wijziging opslaat om te controleren of je wijziging het juiste effect heeft, zodat de revisies die opgeslagen worden zoveel mogelijk ook echt de bedoelde wijzigingen bevatten.

Back to top

Geef duidelijke log-berichten

Als je een bewerking doet, geef dan ook een duidelijk log-bericht met een korte omschrijving van je wijziging en de reden ervoor. Dit log-bericht wordt getoond bij de aangebrachte revisies en in het discussie-topic op het forum. Duidelijke log-berichten helpen om achteraf de beweegredenen voor de wijziging te begrijpen en om te kunnen zien wat voor wijziging het is geweest zonder de werkelijke wijziging te moeten bekijken. Als je niet exact meer weet wat je ook alweer precies had gewijzigd kun je gebruik maken van de knop \"Bekijk wijzigingen\" voordat je je log-bericht schrijft.

Back to top

Bronvermelding en auteursrechtelijk beschermd materiaal

Let bij het gebruiken van materiaal van andere websites en uit boeken op de voorwaarden waaronder het eventueel hergebruikt mag worden. Veel materiaal mag uberhaupt niet hergebruikt worden (veelal boeken en websites die niet als Wiki zijn opgezet), of alleen na schriftelijke toestemming van de eigenaar van het materiaal. Ander materiaal, zoals van andere Wiki's, mag vaak wel hergebruikt worden, maar alleen bij vermelding van de originele bron. Overigens, ook als bronvermelding niet noodzakelijk is volgens de licentie waaronder het materiaal beschikbaar is, is dat wel netjes.

Verwijs bij gebruik van materiaal uit een andere bron naar de voorwaarden die gelden op het moment dat je het gebruikt, bijvoorbeeld, \"Bron: Acme Mini Website, gebruikt onder de Creative Commons by-sa licentie.\"

Back to top

Aanmaken van pagina's

Besluit of de toevoeging die je wil doen een eigen pagina rechtvaardigt, of dat het beter past in een bredere context en je dus beter je toevoeging kunt doen op een bestaande pagina, of dat de pagina die je toevoegt over een breder onderwerp moet gaan. Het is niet erg als de pagina uiteindelijk alleen bevat wat jij op dat moment kwijt wilde en verder alleen een tekst in de trand van \"Dit gedeelte nog verder uitwerken\". Dat is vervolgens een uitnodiging voor andere gebruikers om de tekst uit te breiden. Dat is immers het idee van een Wiki.

Back to top

Ongedaan maken van wijzigingen

Een van de principes van een Wiki is dat het ook makkelijk moet zijn om wijzigingen ongedaan te maken. Stel alleen maar dat er een vandaal langskomt die een heel artikel leeg maakt. Iedereen kan dan, net zo makkelijk als het aanbrengen van een wijziging, ook een eerdere revisie terugzetten. Mocht er inderdaad sprake zijn van vandalisme, licht dan ook de beheerder van de site in via een persoonlijk bericht, zodat die eventueel actie kan ondernemen om de gebruiker de toegang tot de Wiki te ontzeggen. De beheerder kan dan ook eventueel overbodige revisies verwijderen.

\"Vandalistische\" wijzigingen is dus makkelijk. Maar wat nu als je een wijziging duidelijk wel met \"goede bedoelingen\" is gemaakt, maar je het er toch niet mee eens bent. Maak die dan niet zomaar ongedaan, maar stel de wijziging ter discussie in het bijbehorende discussie-topic (bepaal met je eigen gezonde verstand of je de wijziging ook meteen terugdraait; hoeveel kwaad kan het en hoe sterk zijn je argumenten om die wijziging niet aan te brengen?). Hopelijk kunnen we er dan samen uitkomen wat de beste aanpak is.

Back to top

Bij twijfel

Twijfel je over het ondernemen van een bepaalde actie, vraag dan in de Wiki-discussie-rubriek op het forum, dat is waar het voor is. Gaat je vraag over een specifiek artikel, vraag dan in het topic dat bij dat artikel hoort (de link vind je onderaan het betreffende artikel). Is je vraag algemener van aard, dan kun je kijken of er al een topic over is in Wiki-discussie en zo niet, een nieuw topic erover openen. Begin niet direct met vragen in het topic dat bij dit artikel hoort, tenzij je vrij zeker bent dat de richtlijnen aangepast moeten worden.

Back to top