Statuten

De Mini Seven Club Nederland is in 1962 opgericht met als doel om het contact tussen Miniliefhebbers te bevorderen. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als vereniging en hebben dus ook statuten. En er is ook een huishoudelijk reglement. In deze documenten kun je terugvinden wat je rechten en plichten als lid van de vereniging zijn.